Priser gjeldende fra 1.januar 2024


Medlemskontingent  1.jan - 31.des:

 • Medlemskontingent pr. barn inkl. forsikring Kr. 850.-


Faktuerers i sin helhet januar hvert år.


Treningsavgift :

 • Gymlek 1 (Foreldre/barn 3-4år) Kr. 960.- pr. år
 • Gymlek 2 (Barneparti 5-6 år) Kr. 960.- pr. år
 • Idrettens grunnstige 1 (1.-2.kl.) Kr.1300.- pr. år
 • Idrettens grunnstige 2 (3.-4.kl.) Kr.1300.- pr. år
 • Gymnastikkhjul  Kr.1790.- pr. år
 • Saltopartiet (Tramp./tumbl. 5.kl.+) Kr.1530.- pr. år

 • Konkurransepartiet (Tramp./tumbl.) Kr.2290.- pr. år
 • Damer stevne mandag Kr.1420.- pr. år


Treningsavgift deles i to og faktureres hvert semester høst/vår.


Konkurranselissens

 • Forbundets satser – obligatorisk for alle konkurerende utøvere.


Konkurranser/ treningssamlinger

 • Egne priser. Betaling gjelder som påmelding.


Dugnad

Dugnader må påregnes. Dette kan være i form av julelotteri med loddbøker eller annen hjelp og inntektsbringende tiltak turnforeningen trenger for å holde driften i gang.


(Nye priser fra 1.januar 2024 er justert ca.+2% fra prisene i 2023)