Priser gjeldende fra 1.august 2019


Medlemskontingent  1.jan - 31.des:

 • Medlemskontingent pr. barn inkl. forsikring Kr. 500.-


Faktuerers i sin helhet januar hvert år.


Treningsavgift :

 • Foreldre/barn 3 og 4 år Kr. 800.- pr. år
 • Barneparti 5 og 6 år Kr. 800.- pr. år
 • Gymlek/Idrettens grunnstige 1.-2.klasse, mandag Kr.1100.- pr. år
 • Gymlek/Idrettens grunnstige 3.-4.klasse, mandag Kr.1100.- pr. år
 • Gymnastikkhjul rekrutt, torsdag Kr.1100.- pr. år
 • Gymnastikkhjul videregående, mandag og torsdag Kr.1500.- pr. år
 • Trampett/tumbling, 5.klasse og oppover, mandag Kr.1300.- pr. år
 • Trampett/tumbling 5.klasse og oppover, konkurranse man-/fredag Kr.1950.- pr. år
 • Trimparti, mandag Kr.1200.- pr. år
 • Damer stevne, mandag Kr.1200.- pr. år


Treningsavgift deles i to og faktureres hvert semester høst/vår.


Konkurranselissens

 • Forbundets satser – obligatorisk for alle konkurerende utøvere.


Konkurranser/ treningssamlinger

 • Egne priser. Betaling gjelder som påmelding.
Copyright ® 2018 VardalTF.no