Priser gjeldende fra 1.august 2020


Medlemskontingent  1.jan - 31.des:

 • Medlemskontingent pr. barn inkl. forsikring Kr. 600.-


Faktuerers i sin helhet januar hvert år.


Treningsavgift :

 • Foreldre/barn 3 og 4 år Kr. 880.- pr. år
 • Barneparti 5 og 6 år Kr. 880.- pr. år
 • Gymlek/Idrettens grunnstige 1.-2.klasse mandag Kr.1210.- pr. år
 • Gymlek/Idrettens grunnstige 3.-4.klasse mandag Kr.1210.- pr. år
 • Gymnastikkhjul rekrutt, torsdag Kr.1210.- pr. år
 • Gymnastikkhjul videregående mandag og torsdag Kr.1650.- pr. år
 • Trampett/tumbling 5.klasse+ mandag Kr.1430.- pr. år
 • Trampett/tumbling konkurranse mandag og torsdag Kr.2145.- pr. år
 • Trampett/tumbling rekrutt konkurranse mandag og fredag Kr.2145.- pr. år
 • Damer stevne mandag Kr.1320.- pr. år


Treningsavgift deles i to og faktureres hvert semester høst/vår.


Konkurranselissens

 • Forbundets satser – obligatorisk for alle konkurerende utøvere.


Konkurranser/ treningssamlinger

 • Egne priser. Betaling gjelder som påmelding.


Dugnad

Dugnader må påregnes. Dette kan være i form av julelotteri med loddbøker, varetelling eller annen hjelp og inntektsbringende tiltak turnforeningen trenger for å holde driften i gang.


(Nye priser fra 1.aug 2020 er justert med utgangspunkt KPI fra 2015)

Copyright ® 2018 VardalTF.no