Velkommen til Vardal Turnforening


Siste nytt

 • Treninsfri i påskeuka fom. 29.mars 2021 - tom 5.april 2021
 • Trening som vanlig 6.april. Vær hjemme om dere er syke eller i karantene.
 • VTF tar i bruk SPOND - Les mer
 • VTF Julelotteri 2020 Trekningslister - Last ned PDF
 • Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter - Mer under "Informasjon"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De som har plass fra høst 202, har plass så lenge de er meldt inn i "Min Idrett". Faktura for disse utøverne, blir sendt ut i løpet av Uke 2 og kun de som betaler faktura inne forfallsdato vil beholde plassen frem til sommeren. Det ligger vedlagt to fakturaer i samme epost. En faktura med medlemsavgift for 2021, samt en faktura for halv treningsavgift for trening frem til sommer 2021. Legg merke at fakturaene har forskjellige KID nr.
Etter forfallsdatoenrer utløpt, anser vi ubetalte plasser som ledige og vi starter da å fordele disse til de som står på ventelistene. Nye utøvere må sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass.


Alle utøvere må være registrert i "Min Idrett". Hvordan registrer i «Min Idrett». Veiledning.


Koronatiltakene fra i høst vidreføres inntil videre:

I parti for 3-4år kan kun en foreldre bli med inn i hallen. I alle andre partier er det ikke anledning for foresatte å bli med inn. Vi har nå tilgang til garderobe. Legg verdisaker hjemme og mobiltelefon er ikke tillatt på trening.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hvordan bli medlem i Vardal Turnforening?

 

Innmelding av nye medlemmer skjer ved å registrere seg på NIF sin side "Min Idrett".

Følg denne lenken https://mi.nif.no/ og velg "Ny Bruker" øverst i bildet. Følg anvisningene.

Lag en profil som foresatt, legg så til barnet med "Legg til famile" og til slutt send inn påmelding under "Medlemskap".

Se NIF sin egen utfyllende veileder om noe er uklart: Ny Bruker på Min Idrett
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VTF benytter Spond som hovedkanal for informasjon til registrerte medlemmer.

Vi har en åpen Facebook side. Følg oss der -->


I tillegg kan du søke opp og be om tilgang til

våre lukkede gruppe for alle partier:

 • Vardal Turnforening Gymlek 3-6 år
 • Vardal Turnforening 1.-4.klasse
 • Vardal Turnforening 5.klasse +

 • Vardal Turnforening Konkurranse
 • Vardal Turnforening Konkurranse rekrutt
 • Vardal Turnforening Gymnastikkhjul
 • Vardal Turnforening Kjøp, salg, bytte og gjenbruk.

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

Vardal Turnforening søker flere instruktører.

Vardal turnforening søker flere instruktører til følgende partier:

1.-2.klasse Gymlek / Idrettens grunnstige - mandag kl.17.30 - kl.18.30.

3.-4.klasse Gymlek / Idrettens grunnstige - mandag kl.18.45 - kl.19.45.

Gymnastikkhjul vdg. mandag kl.16.00 - kl.17.15 og fredag kl.16.00 - kl.18.30.

 

Er du interessert? Ta kontakt via post@vardalturn.no

Hilsen Vardal Turnforening

 

 

 

 


Vardal Turnforening ble stiftet i 1933.

Vi har tilbud om turn og gymnastikk for alle barn, unge og voksne. Kort sagt en turnforening for alle. Vi hører til Oppland gymnastikk- og turnkrets samt tilsluttet Norges gymnastikk og turnforbund.

Du finner oss i det nye Campus Arena, Merkantilveien 3, Gjøvik.

Leder Vardal TF:

Inger Paulsrud Hegstad

Copyright ® 2019 Vardal TF