Besøksadresse:

Campus Arena Gjøvik

Merkantilveien 3

2815 Gjøvik

Kontonr 2050.41.82283


E-post adresser

Vardal Turnforening:

Leder Inger Hegstad:

Nestleder Arne Erik Haldsrud:

Kasserer Tone Myrhaug:

Webmaster Paul Ole Hegstad

Sekretær Livø Seim:

Klubb admin: Anne Mette Lilleng

Arrangement Lucie Constance Csirmaz :

Materialforvalter Liv Bergum Nilsen:

Treneransvarlig Henriette Slettum:

Styremedlem: Gunnar Versterås


Bestilling av klær:


Copyright ® 2018 VardalTF.no