Besøksadresse:

Campus Arena Gjøvik

Merkantilveien 3

2815 Gjøvik

Kontonr 20102234511


E-post adresser

Vardal Turnforening:

Leder Inger Hegstad:

Nestleder Linn Dalheim:

Kasserer Tone Myrhaug:

Webmaster Paul Ole Hegstad

Sekretær Gry Hege Strandbakke:

Arrangement Liv Bergum Nilsen:

Materialforvalter Kristoffer Klevenberg:

Treneransvarlig Henriette Slettum:

Bestilling av klær:


Copyright ® 2018 VardalTF.no