Oppstart høsten 2020

Vi tar sikte på ordinær oppstart Uke 35 (24.8-28.8).
Se "Treningstider" for når ditt parti har første trening.
Alle nye medlemmer må registrere seg og barnet i Min Idrett. Se forsiden.
Alle nye og tidligere medlemmer må melde seg opp på nytt parti.

Vi må ta et forbehold om endring på kort varlsel om myndighetenes anbefalinger endres.

Vi følger til en hver tid Norges Gymnastikk og Turnforbunds rettningslinjer.


Det ryddes i alle Facebook sidene våre.

Vi tar en sommerrydding i alle Facebookgruppene under Vardal Turnforening nå i løpet av juli 2020. Vi kommer til å rydde ut alle medlemmer i alle grupper. Dere må derfor melde dere inn på nytt i deres nye parti-grupper på Facebook etter 1.august.
Oversikt over alle Facebookgrupper, finner dere nederst på framsiden her inne.


All trening for våren 2020 er avlyst.

Myndighetenes retningslinjer i situasjonen vi nå er i gjør at vi ser oss nødt til å utsette oppstart av all trening til over sommeren. Vår form for idrett, fysisk kontakten ved sikring, stengte garderober, 1m reger og krav til rengjøring av utstyr gjør at det blir umulig for oss å opprettholde vanlig aktivitet. 


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Informasjonsskriv om medlemskontingent, treningsavgift, lisenser og retingslinjer.

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Treningstøy

Vardal TF har fra mars 2020 inngått avtale med Sport1 Raufoss om levering av egen klubbkolleksjon.

Last ned folder med oversikt og kontaktinformasjon  - Last ned PDF

Prøve- og bestillingsdag vil bli arrangert to ganger i året. Dato blir annonsert.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument


Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.Copyright ® 2018 VardalTF.no