Trening starter opp igjen mandag 18.januar 2021

Vi starter opp igjen med vanlig trening for alle partier mandag 18.januar 2021. Ekstra tiltak ifht smittevern, er at det nå er lagt inn 15 minutter mellom partiene på mandag. Dette for å unngå trengsel i hallen. Se Treningstider for oppdaterte tidspunkter for din utøver. Minner samtidig om at smittevernsregler fra tidligere i høst fremdeles gjelder. Snakk med deres utøver, slik at følgende punkter er godt kjent.

  • sprit hender på tur inn og ut av hallen.
  • 1m avstand skal alltid overholdes.
  • hold dere hjemme når dere er forkjølet eller har symptomer knyttet til Covid-19.
  • ingen foresatte skal oppholde seg innendørs ved Campus Arena.
  • kun en foresatt pr. utøver innendørs for partiet Foreldre/Barn 3-4år.


Dugnad: Varetelling Jula Kallerud kl.18-22, torsdag 14.januar 2021.

Fra kl.18-22 må vi stille med 40stk. Fra kl.22-24 må 8stk være med for skanning.

Vi har i år som tidligere år vært så heldige å få varetelling på Jula på Kallerud. Dette er godt betalt og en meget god inntektskilde for VTF. Til denne dugnaden må vi stille med minst 40stk personer over 16år. Vi trenger derfor i snitt minst 10stk frivillige fra hvert parti. Meld gjerne også inn besteforeldre, tanter og onkler. 

Merk deg dato og meld på antall personer med navn og telefonnummer med en e-post til: dugnad@vardalturn.noJulelotteri 2020 - Trekningsliste

Vardal turnforening arrangerer julelotteri. Hver utøver mottar 1 stk. loddbok og det skal selges lodd à kr. 2,-.
Maks 2 stk. loddbøker pr. familie/husstand. Husk å skriv tydelig navn og telefonnummer på kjøper i loddboken.

Loddbøker leveres inn i løpet av trening til hovedtrener mandag 16.november eller torsdag 19.november 2020.

Trekning skjer 30.november 2020. Trekningslister vil bli offentligjort på websiden og på våre Facebook gruppesider. Vinnere kontakter Liv Synnøve Børresen og avtaler overlevering av gevinst. Uavhentet gevinster som ikke er hentet innen 4.januar 2021, tilfaller lotteriets formål. Kun totalsummen fra loddsalget (kr.1000,- pr.bok) settes inn i sin helhet på konto nr.2050 41 82305 alternativt sendes totalsum i sin helhet på Vipps til 48306063 Inger Hegstad. Merk innbetaling med navn på utøver og nummer på loddbok.


OBS: Uavhentede loddbøker hentes etter avtale hos Liv Synnøve Børresen, Frusethenga 81, 2817 Gjøvik.


Ansvarlig og kontaktperson for lotteriet:
Liv Synnøve Børresen
92245507


Korona tiltak høsten 2020

De som har deltatt på første trening og har betalt medlemsavgift, har nå fast plass.
Har du ikke deltatt på første treningen må du nå sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass.
Det er redusert kapasitet på alle partier og kun i parti for 3-4år kan kun en foreldre bli med inn i hallen. I alle andre partier er det ikke anledning for foresatte å bli med inn. Utøvere må skifte før de ankommer hallen. Det blir ingen garderobe og mobiltelefoner er ikke tillatt.


Stengt hall vår 2021.

Mandag 5.februar 2021 - Boccia stevne


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Informasjonsskriv om medlemskontingent, treningsavgift, lisenser og retingslinjer.

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Treningstøy

Vardal TF har fra mars 2020 inngått avtale med Sport1 Raufoss om levering av egen klubbkolleksjon.

Last ned folder med oversikt og kontaktinformasjon  - Last ned PDF

Prøve- og bestillingsdag vil bli arrangert to ganger i året. Dato blir annonsert.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument


Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.Copyright ® 2018 VardalTF.no