Årsmøte VFT 2020 - utsatt på ubestemt tid.

Ny dato kommer.

Meld saker til årsmøtet på epost: post@vardalturn.no


Campus Arena stengt - all trening innstilt på ubestemt tid.

Informasjon kommer her når vi vet mer.


Trening innstilles med umiddelbar virkning inntil annen beskjed blir gitt.

Styret i Vardal Turnforening velger nå å følge "føre var" prinsippet og innstiller derfor all trening i foreningens regi med umiddelbar virkning. Dette er i forbindelse med Coronavirus-situasjonen og vårt ønske om ikke å bidra til unødvendig spredning. Vi kommer til å legge ut oppdatert informasjon om videre utvikling og evt. oppstart av trening her på vår webside. Dette er en side alle har tilgang til i motsetning til Facebook-sidene våre som ikke alle er inne på. Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake når situasjonen har roet seg og vi er tilbake i en normal hverdag igjen. 

Vi gleder oss alle til å se dere igjen om litt.

Mvh Styret Vardal TF.

Har du spørsmål rundt dette? Send e-post til post@vardalturn.no


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Informasjonsskriv om medlemskontingent, treningsavgift, lisenser og retingslinjer.

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument


Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.

Copyright ® 2018 VardalTF.no