Tildeling av midler fra Sparebank 1 Østlandet

Vardal turnforening har etter søknad fått tildelt støttegave kr.25.000,- av Sparebank 1 Østlandet. I forbindelse med denne søknaden, ble det også opprettet en spleis (til webside). Dette var et av kravene for å kunne søke midler. Her er det gitt gaver tilsvarende totalt (pr.16.12.22) kr.7200,-. Dette gjør at vi kan gå til innkjøp av meget nødvendig utstyr og erstatte det som er utslitt og defekt. Alt i alt vil våre kjære utøvere få en bedre trening og bedre opplevelse av sin aktivitet ved Vardal Turnforening. Så en stor takk til Sparebanken 1 Østlandet for denne sårt tiltrengte støtten.


Nye defileringsdresser klare for bestilling (1.nov.2022)

Vardal turnforening har designet nye defileringsdresser for sine utøvere. Disse bestilles av utøvere/foresatte

selv på Cheermania sine websider. Til bestillingssiden (https://www.cheermania.no/butikk/cheerklubber/vardal-turn)


VTF bruker SPOND

Vardal Turnforening bruker Spond som kommunikasjonskanal for våre registrerte betalende brukere.

Har du registrert deg og din utøver i Min Idrett, betalt medlemskap og treningsavgift, da vil du få invitasjon og tilgang på Spond-gruppen som din utøver tilhører. Der gir vi all informasjon om endring i treningstider, arrangementer, avlysninger og annen viktig informasjon du og din utøver trenger. Lastet ned Spond-app i dag.


Smittevern 

Ekstra tiltak ifht smittevern, er at det er lagt inn 15 minutter mellom partiene på mandag. Dette for å unngå trengsel i hallen. Se Treningstider for oppdaterte tidspunkter for din utøver. Snakk med deres utøver, slik at følgende punkter er godt kjent.

  • sprit hender på tur inn og ut av hallen.
  • hold dere hjemme når dere ikke er friske.
  • ingen foresatte skal oppholde seg inne blant utøvere under trening.
  • kun siste trening hver mnd. kan foresatte oppholde seg på tribunen under trening.
  • kun en foresatt pr. utøver inne i hallen for partiet Gymlek 1 (3-4år).


Har jeg plass?

De som deltok sist termin og betalte medlemsavgift, har fortrinnsrett på ny plass. De må bekrefte at de beholder plassen med  e-post til post@vardalturn.no. Har du ikke deltatt tidligere, må du nå sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass. Det er fremdeles noe redusert kapasitet på alle partier og ventelister kan forekomme.


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument

Dette dokumentet danner utgangspunktet for hvor utøvere starter. Kompetanse og nivå vil bestemme endelig plassering. Aktuelle partier: Gymlek 1: 3-4år. Gymlek 2: 5-6år. Idrettens grunnstige 1 (IG1): 1.-2.kl. Idrettens grunnstige 2 (IG2): 3.-4.kl. Salto: 5.kl.+ og Konkurranse