Oppstart våren 2021 ble satt til torsdag 21.januar 2021

Ekstra tiltak ifht smittevern, er at det nå er lagt inn 15 minutter mellom partiene på mandag. Dette for å unngå trengsel i hallen. Se Treningstider for oppdaterte tidspunkter for din utøver. Minner samtidig om at smittevernsregler fra høsten 2020 fremdeles gjelder. Snakk med deres utøver, slik at følgende punkter er godt kjent.

  • sprit hender på tur inn og ut av hallen.
  • 1m avstand skal alltid overholdes.
  • hold dere hjemme når dere er forkjølet eller har symptomer knyttet til Covid-19.
  • ingen foresatte skal oppholde seg innendørs ved Campus Arena.
  • kun en foresatt pr. utøver innendørs for partiet Foreldre/Barn 3-4år.


VTF bruker SPOND

Våren 2021 tok Vardal Turnforening i bruk Spond som kommunikasjonskanal for våre registrerte brukere.

Har du registrert deg og din utøver i Min Idrett, betalt medlemskap og treningsavgift, da vil du få invitasjon og tilgang på Spond-gruppen som din utøver tilhører. Der vil vi gi all informasjon om endring i treningstider, arrangementer, avlysninger og annen viktig informasjon du og din utøver trenger. Lastet ned Spond-app i dag.


Dugnad: Varetelling Jula Kallerud torsdag 14.januar 2021.

Stor takk til foreldre, trenere og styret som deltok disse kveldstimene på Jula Kallerud. Dere gjorde en fantastisk jobb. Ledelsen ved Jula Kallerud er strålende fornøyd med både effektiviteten og ikke minst kvaliteten på telling og skanning som vi leverte.  

Når vi klarer å stille totalt 40stk på dette, tjener vi kr.40.000,- inn til foreningen. Dette er penger som brukes for å kunne gi våre utøvere, deres barn og unge, skolerte trenere, treningsutstyr og de beste opplevelser. Takk for hjelpen.


Julelotteri 2020 - Trekningsliste

Uavhentet gevinster etter 4.januar 2021, tilfaller lotteriets formål. Kun totalsummen fra loddsalget (kr.1000,- pr.bok) settes inn i sin helhet på konto nr.2050 41 82305 alternativt sendes totalsum i sin helhet på Vipps til 48306063 Inger Hegstad. Merk innbetaling med navn på utøver og nummer på loddbok.


Ansvarlig og kontaktperson for lotteriet:
Liv Synnøve Børresen
92245507


Har jeg plass?

De som har deltatt på første trening og har betalt medlemsavgift, har fast plass.
Har du ikke deltatt på første treningen må du nå sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass.
Det er redusert kapasitet på alle partier og kun i parti for 3-4år kan kun en foreldre bli med inn i hallen. I alle andre partier er det ikke anledning for foresatte å bli med inn. Utøvere må skifte før de ankommer hallen. Det blir ingen garderobe og mobiltelefoner er ikke tillatt.Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Informasjonsskriv om medlemskontingent, treningsavgift, lisenser og retingslinjer.

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Treningstøy

Vardal TF har fra mars 2020 inngått avtale med Sport1 Raufoss om levering av egen klubbkolleksjon.

Last ned folder med oversikt og kontaktinformasjon  - Last ned PDF

Prøve- og bestillingsdag vil bli arrangert to ganger i året. Dato blir annonsert.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument


Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.Copyright ® 2018 VardalTF.no