Julelotteri 2020

Vardal turnforening arrangerer julelotteri. Hver utøver mottar 1 stk. loddbok og det skal selges lodd à kr. 2,-.
Maks 2 stk. loddbøker pr. familie/husstand. Husk å skriv tydelig navn og telefonnummer på kjøper i loddboken.

Loddbøker leveres inn i løpet av trening til hovedtrener mandag 16.november eller torsdag 19.november 2020.

Trekning skjer 30.november 2020. Trekningslister vil bli offentligjort på websiden og på våre Facebook gruppesider. Vinnere kontakter Liv Synnøve Børresen og avtaler overlevering av gevinst. Uavhentet gevinster som ikke er hentet innen 4.januar 2021, tilfaller lotteriets formål. Kun totalsummen fra loddsalget (kr.1000,- pr.bok) settes inn i sin helhet på konto nr.2050 41 82305 alternativt sendes totalsum i sin helhet på Vipps til 48306063 Inger Hegstad. Merk innbetaling med navn på utøver og nummer på loddbok.


Ansvarlig og kontaktperson for lotteriet:
Liv Synnøve Børresen
92245507


Korona tiltak høsten 2020

De som har deltatt på første trening og har betalt medlemsavgift, har nå fast plass.
Har du ikke deltatt på første treningen må du nå sende e-post til post@vardalturn.no for å søke om plass.
Det er redusert kapasitet på alle partier og kun i parti for 3-4år kan kun en foreldre bli med inn i hallen. I alle andre partier er det ikke anledning for foresatte å bli med inn. Utøvere må skifte før de ankommer hallen. Det blir ingen garderobe og mobiltelefoner er ikke tillatt.


Det ryddes i alle Facebook sidene våre.

Vi har hatt sommerrydding i alle Facebookgruppene under Vardal Turnforening nå i løpet av juli 2020. Alle medlemmer er tatt ut. Dere må melde dere inn på nytt i deres nye parti-grupper på Facebook. Oversikt over alle Facebookgrupper, finner dere nederst på framsiden her inne.


Stengt hall høst 2020 og vår 2021.

Fredag 23.oktober 2020 - Humanetisk konfirmasjon

Mandag 5.februar 2021 - Boccia stevne


Tilskuddsordning for foreldre som har barn i fritidsaktiviteter i Gjøvik kommune.

Har familien din en samlet inntekt på 530.000,- eller lavere kan det søkes om å få dekket utgifter til

barnas deltagelse i aktiviteter. Maks beløpet pr. barn er kr. 5.000,-. Tilskuddsordningen administreres av NAV

Gå inn på Gjøvik kommune sine hjemmesider og les om ordningen. 


Treningsavgift og Forsikring

Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde.

Treningsavgiften faktureres to ganger i året. Gjelder pr.sesong vår/høst. Betales februar og september.


Medlemskontingent 

Informasjonsskriv om medlemskontingent, treningsavgift, lisenser og retingslinjer.

Faktureres for hele året. Gjelder fra 1.januar til 31.desember. Betales i februar.


Treningstøy

Vardal TF har fra mars 2020 inngått avtale med Sport1 Raufoss om levering av egen klubbkolleksjon.

Last ned folder med oversikt og kontaktinformasjon  - Last ned PDF

Prøve- og bestillingsdag vil bli arrangert to ganger i året. Dato blir annonsert.


Kurs og konkurranser

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.


Treningstider

Se egen side for treningstider øverst på denne siden.


Treningspartier

Hvilket parti skal mitt barn delta på? PDF Dokument


Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.Copyright ® 2018 VardalTF.no