Hva er en Basishall og hvorfor er denne så viktig?

Idrettens basishall er av kulturdepartementet definert som en treningshall for turn med permanent oppmontert utstyr.

Før kalte vi det for «turnhall» og det var noe en turnforening brukte. I dag tenker vi mer helhetlig – turn er en del av et større idrettsbilde. Norges Gymnastikk- og Turnforbunds motto er at «grunnlaget legges i gymnastikk og turn». Topputøvere i mange forskjellige idretter bruker turn for å bygge opp styrke, smidighet og koordinasjon.

Kilde: Stjørdal turnhall

En Basishall kan ikke forveksles med flerbrukshall, aktivitetshall, gymhall eller lignende. I alle idretter som hockey, fotball, håndball, ski, friidrett, alpint, hopp, dans, osv har utøvere behov for trening som går på kjernemuskulatur , motorikk og balanse. Alt dette utføres i en basishall. Gjøvik kommune trenger også dette nå. 

Vi har sammen med Gjøvik Turnforening og Kontur arkitekter jobber flere år med kommunen for å realisere drømmen til alle turnere i Gjøvik.  Dette er prosjektet vi ønsker å få realisert ved siden av Campus Arena på Kallerud: Se prospekt