Vardal Turnforening

 Grunnlaget for all idrett legges i gym og turn.

Treningstid og treningsted for høst 2019Mandag

  • Campus Arena Gjøvik banehalvdel 1:

          Kl.16.00-kl.17.15:   Gymnastikkhjul rekrutt.

          Kl.17.15-kl.18.15:   1-2 klasse.

          Kl.18.15-kl.19.30:   3-4 klasse.

  • Campus Arena Gjøvik banehalvdel 2:

          Kl.16.00-kl.17.30:   5.klasse og oppover.

          Kl.17.30-kl.19.30:   Konkurranseutøvere trampett/tumbling.

  • Vardal Ungdomsskole:

          Kl.19.00-kl.20.00:   Damer stevne.

          Utsatt oppstart, info kommer: Kl.20.00-kl.21.00:   Yoga for voksne.


Tirsdag

  • Campus Arena Gjøvik

          Kl.16.00-kl.18.00:   Gymnastikkhjul kokurranse.


Torsdag

  • Campus Arena Gjøvik banehalvdel 1:

          Kl.16.00-kl.18.30:   Gymnastikkhjul rekrutt.

          Kl.19.00-kl.21.30:   Gymnastikkhjul konkurranse.

  • Campus Arena Gjøvik banehalvdel 2:

          Kl.17.00-kl.17.45:   Foreldre/barn 3-4 år.

          Kl.18.00-kl.18.45:   Barneparti 5-6 år.

          Kl.19.00-kl.21.30:   Konkurranseutøvere trampett/tumbling.


Fredag

  • Campus Arena Gjøvik:

          Kl.16.00-kl.18.30:   Cheerleading.

Copyright ® 2018 VardalTF.no