Vardal Turnforening

 Grunnlaget for all idrett legges i gym og turn.

Treningstid og treningsted for vår 2019Campus Arena Gjøvik banehalvdel 1:

Kl.16.00-kl.17.15:   Gymnastikkhjul videregående.

Kl.17.15-kl.18.15:   1-2 klasse. Gymlek/Idrettens grunnstige.

Kl.18.15-kl.19.30:   3-4 klasse. Gymlek/Idrettens grunnstige.


Campus Arena Gjøvik banehalvdel 2:

Kl.16.00-kl.17.30     :   5.klasse og oppover.

Kl.17.30-kl.19.30     :   Konkurranseutøvere trampett/tumbling.


Campus Arena Gjøvik banehalvdel 1:

Kl.16.00-kl.17.30:   Gymnastikkhjul rekrutt.

Kl.17.30-kl.19.30:   Gymnastikkhjul videregående.


Campus Arena Gjøvik banehalvdel 2:

Kl.17.00-kl.17.45:   Foreldre/barn 3-4 år.

Kl.18.00-kl.18.45:   Barneparti 5-6 år.


Campus Arena Gjøvik:

Kl.16.00-kl.18.30:   Konkurranseutøvere trampett/tumbling.


Vardal Ungdomsskole:

Kl.19.00-kl.20.00:   Damer stevne.Copyright ® 2018 VardalTF.no