Besøksadresse:

Campus Arena Gjøvik

Merkantilveien 3

2815 Gjøvik

Kontonr 20102234511

E-post adresser

Vardal Turnforening:

Leder Inger Hegstad:

Nestleder Tone Ringeli:

Kasserer Tone Myhrhaug:

PR.info/Webside/SoMe Claudia T. Seldenrijk:

Sekretær Liv B. Nilsen:

Arrangement Per Arne:

Materialforvalter Linn Dalheim:

Treneransvarlig Kristoffer Klevenberg:

Konkurransekoordinator Gry Hege Strandbakke:


Påmeldinger skal sendes til følgende epost adresse:

Copyright ® 2018 VardalTF.no


Vardal Turnforening

 Grunnlaget for all idrett legges i gym og turn.