Treningsavgiften må betales for at skadeforsikring i forbindelse med trening skal gjelde. Infofil: her

 Forsikring

Nytt i hovedmeny på websiden med oversikt over kurs og konkurranser.

Her vil alle tilgjengelige kurs og konkurranser bli lagt ut.

Husk at all påmelding skjer til paamelding@vardalturn.no Kurs/konkurranser

 Informasjon om treningstider finner du under Treningstider

Medlemskontigent og annen informasjon finner du   her eller under dokumenter.

Info om de forskjellige partier finner du her.

 Endret aldersgrense for triple saltoer, tumbling og trampett

Etter innstilling fra Teknisk komitè troppsgymnastikk har styret i Norges Gymnastikk- og Turnforbund vedtatt å endre aldersgrenser for triple saltoer, tumbling og trampett.

 Medlemsbladet Gym og Turn er tilgjengelig via web

Gym og Turn gjøres nå tilgjengelig for alle gjennom publiseringen av linken til bladet. Bladet publiseres også gjennom Gym og Turn sin egen App som finnes på App-store, slik at det kan lastes ned både til iPhone og iPad. Androidløsningen vil komme etterhvert. I NGTF-appen vil nye versjoner komme automatisk når nytt blad er publisert.

Copyright ® 2018 VardalTF.no


Vardal Turnforening

 Grunnlaget for all idrett legges i gym og turn.