Vardal Turnforening

 Grunnlaget for all idrett legges i gym og turn.


Kurs/konkurranser 2018/19


Oversikt over tilgjengelige kurs og konkurranser for medlemmer og ledere i Vardal turnforening.


Her finner dere en første oversikt over alle kurs og konkurranse på trampett/tumblin og gymhjulg:se https://www.gymogturn.no/
Copyright ® 2017 VardalTF.no